2023-12-08

Direktdemokrati och säkerhetspolitik?

Jag har hamnat i en diskussion om direktdemokrati med folkomröstningar. I det här specifika fallet gäller det Nato-medlemskap och vår säkerhetspolitik.

Argumenten för är att denna fråga är för viktig att lämna till politker, det är bättre om vi informerar oss och förankrar resultatet i en folkomröstning.

Jag är mycket tveksam till dessa argument, kanske för att jag under många år jobbat med informationssäkerhet. Mina argument mot som följer:

Inom informationssäkerhet pratar vi om integrity (riktighet) i formen av att informationen är skyddad mot ändring. Men… det förutsätter att man vet källan till informationen och att man har anledning att känna förtroende för denna. Utan en obruten kontrollerbar kedja från den trovärdiga källan till mottagare kan man inte lita på informationen. Tänk ”viskleken”.

Så hur mycket av den information som sköljer över oss dagligen är tillförlitlig? Hur mycket av informationen är medvetet onyanserad eller falsk?

Stater har säkerhetstjänster vars jobb är att bevaka omvärlden och just sila ut information som man kan knyta till en verifierbar källa som sedan den politiska ledningen i landet har att agera på. Även här kan falsk information slinka igenom men är ett under av riktighet jämfört med det informationsbrus vi normalt lever i.

Så bor vi i en (representativ) demokrati bör vi lita på ledningen som har ett bättre beslutsunderlag i säkerhetsfrågor än vad vi övriga har.